MAGYARORSZÁG POTENCIÁLIS TERMÉSZETKÖZELI VEGETÁCIÓJA

Üde erdők potenciális előfordulása Magyaországon ... térképrészlet

Az MTA ÖK ÖBI munkatársainak vezetésével és döntő hozzájárulásával Magyarország potenciális természetközeli növénytakarójára készült olyan többrétegű térképes becslés, predikció, amely a továbbiakban hozzáférhető lesz kutatók számára. A munka során hazánk 39 szubklimax és klimax élőhelyére prediktív ökológiai modellt építettünk. A modellek tanításához Magyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázisából (MÉTA) származtak a megfigyelt vegetációs adatok, az abiotikus környezeti tényezők pedig többek között finom felbontású éghajlati (leskálázott CarpatClim-HU-adatbázis) és talajadatokat (DOSoReMI.hu-adatbázis) tartalmaztak. A felépített modellek képesek megbecsülni, hogy a vizsgált élőhelyek hol mekkora valószínűséggel fordulhatnak elő akkor, ha valamilyen módon oda kerülnek (potenciális elterjedés). A potenciális előfordulást a becslések 0-tól 4-ig tartó, mind nagyobb valószínűséget kifejező kategóriákba sorolják (minden vizsgált földrajzi pontban). Az egymástól független 39 predikció a MÉTA felbontásában (kb. 700 m) kutatási célra hozzáférhető a MÉTA Kuratórium előzetes engedélyével, továbbá durva felbontásban, térképként letölthető a NövényzetiTérkép oldaláról (http://www.novenyzetiterkep.hu/node/potveg_hu). A kutatás eredményeiről a Journal of Vegetation Science lapban számoltunk be.

Hivatkozás:
Imelda Somodi, Zsolt Molnár, Bálint Czúcz, Ákos Bede-Fazekas, János Bölöni, László Pásztor, Annamária Laborczi, Niklaus E. Zimmermann (2017): Implementation and application of Multiple Potential Natural Vegetation models – a case study of Hungary. Journal of Vegetation Science. DOI: 10.1111/jvs.12564